Chi schiarzu ‘nta lu cialu c’è
stasira
U  suli supra i munti
si stinnicchia
e cu so punziaddu
l’arripigghia
ri russu po’ si pigghia
focu e luci e amuri
‘n arruspiggia
E strascicu ri mari
s’arruvigghia
u sintu stu rumuri
ca s’appigghia
Chistu è u schiarzu ‘nta lu cialu
Stasira

Meraviglia
Che scherzo c’è nel cielo/stasera/Il sole sopra i monti/si distende/e con il suo pennello/lo riprende/di rosso poi si piglia/fuoco e luci e amore/ci risveglia/E strascico di mare/si aggroviglia/lo senti questo rumore/che si appiglia/Questo è lo scherzo nel cielo/ stasera.

Maria Giammarresi